Misyon & Vizyon

Avrupalı Türk Marklar Birliği, Avrupa’daki Türk markalarının gücünü ve etkinliğini artırarak...

ATMB’nin MİSYONU

Avrupalı Türk Marklar Birliği, Avrupa’daki Türk markalarının gücünü ve etkinliğini artırarak Türkiye’nin marka ekonomisine güç kazandırmayı amaçlamaktadır. Avrupa’da doğmuş ve büyümüş Türk markalarının bölge ve dünya ekonomisine yön verebilecek güçlü markalar olduğuna inanıyoruz ve bu markaların ve firmaların Avrupa piyasasında desteklemek ATMB’nin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu amaçla ATMB olarak Türkiye’de ve Avrupa’da pek çok sektörde ilerleme kaydetmiş markaların temsilcisi olan üyelerimizin Avrupa’da rekabet piyasasında önde olmalarını sağlayacak girişimler planlamaktayız.

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve Türk markalarının sektörel sorunlarına çözüm üretmek için bulundukları ülkeler ve Türkiye kurumları nezdinde çalışmalar yürüten ATMB, pek çok sektörde faaliyet gösteren Türk markalarının gelişmesini sağlamak amacıyla öncü ve onlara destek olmayı hedeflemektedir.

ATMB’nin VİZYONU

Avrupa’da yerleşik Türk markalarının Avrupa’da üretici ve/veya aracı kimliğiyle markalı ekonomi içinde daha fazla katma değer üretmesini ve etkin rol üstlenmesini sağlamak ATMB’nin temel hedefidir. Bu amaçla oluşturduğumuz stratejiler ve yol haritaları şöyledir:

  • Üyelerin bilgi ihtiyacına yanıt vermek üzere, Türkiye’deki ve dünyadaki sektörel gelişmelerin izlenebileceği bilgi ve güncelleme kaynakları sunmak, sektörel veri toplamak için altyapı oluşturmak ve bu veriyi üyeleriyle paylaşmaktır.
  • Bir koordinasyon ve danışma merkezi rolü üstlenerek, üyelerinin birbirleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve fikir paylaşımı platformu görevi üstlenmektir.
  • Alanında uzman birçok üyemizden destek alarak iş birliği içinde yeni projeler geliştirilmesi için imkânlar oluşturmaktır.
  • Fikri mülkiyet hakları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek, haksız rekabet, patent ve tescil sorunları, taklitle mücadele gibi konularda çalışarak üyelerinin bu alanlardaki sorunlarına çözümler üretmek, uluslararası kurumlarla iş birlikleri yapmak, uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olmak. Gereğinde teknik ve hukuki konularda destek sağlamaktır.
  • Sektörü ilgilendiren yasal konuları izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak ve öneriler hazırlamak, ilgili resmî kurumlar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olmak, üyeleri için rekabete aykırı olmayan bir lobi faaliyeti yürütmektir.
  • İthalat-ihracat, hammadde tedariki, satış-pazarlama, reklam-tanıtım, görsel mağazacılık, tasarım, e-ticaret vb. perakende ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı konularda çalışmalar yürütmek, bu alanlarda ortaya çıkabilecek sorunlara çözümler önermektir.
  • Üyelerin nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması için eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak üyelerinin ve üye firmalarda çalışanların katılımlarına yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu okullarda okuyan öğrencilerin sektöre kazandırılmasına yönelik projeler üretmektir.