BİRLİĞİMİZİN AMAÇLARI

Avrupalı Türk Markalar Birliği’nin Amaçları

Markalaşma Süreci

Avrupadaki markalaşma sürecine katkıda bulunacak faaliyetler organize etmek

Tecrübe Paylaşımı

Pazarlama ve diğer faaliyet alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımlarını organize etmek

İLETİŞİMi kolaylaştırma

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili birimleriyle olan iletişimlerini kolaylaştırmak

Avrupalı Türk Markalar Birliği ile Türk markalarımızın dayanışmasına katkı sağlayacağız.

Cafer MAHİROĞLU